Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι αποτελούν τους Γενικούς Όρους Κράτησης της “Tsokas Travel” – “Ν. ΤΣΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” Η σύμβαση μεταξύ των μερών συνάπτεται σύμφωνα με με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν. Επειδή οι Όροι και Προϋποθέσεις μας ενέχουν νομικές υποχρεώσεις, σας ενθαρρύνουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Αποτελούν τη βάση επί της οποίας γίνονται δεκτές οι κρατήσεις από την “Tsokas Travel”. Πραγματοποιώντας ή αποδεχόμενοι μια κράτηση μέσω της tsokas.com ή μέσω οποιασδήποτε συνεργαζόμενης ιστοσελίδας και κάνοντας κράτηση σε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία μας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, όπως αυτοί εκτίθενται κατωτέρω. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος ή μέρη των Όρων και Προϋποθέσεων μας, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την tsokas.com ή οποιονδήποτε συνεργαζόμενο ιστότοπο, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οι οποίοι τίθενται αμέσως σε ισχύ. Η “Tsokas Travel” μπορεί να τροποποιήσει και να προσαρμόσει διαδικτυακά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η “Tsokas Travel” θα σας ενημερώσει δημοσιεύοντας τυχόν σχετικές τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα της.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της tsokas.com ή οποιουδήποτε συνεργαζόμενου ιστότοπου, δηλώνετε ρητά ότι:

 • είστε τουλάχιστον 18 ετών
 • έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συμβληθείτε σε μια δεσμευτική νομική συμφωνία
 • θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για να πραγματοποιήσετε νόμιμες κρατήσεις για λογαριασμό σας ή για λογαριασμού άλλου προσώπου για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε, (v) θα ενημερώσετε το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου τυχόν ενεργείτε σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τις κρατήσεις που έχετε πραγματοποιήσει στο όνομά του και ότι
 • όλες οι παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο είναι αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις. Επιφυλασσόμαστε ρητώς του δικαιώματός μας να αρνηθούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Λογαριασμός Χρήστη

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για να πραγματοποιήσετε κρατήσεις σε προγραμματισμένα ταξίδια/ εκδρομές και άλλες δραστηριότητες, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό και να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες. Η προστασία του απορρήτου του προσωπικού κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας συνιστά δική σας ευθύνη, όπως, επίσης, είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με τον λογαριασμό σας, σε περίπτωση δε που διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα. Η tsokas.com διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε εύλογη αιτία. Σε περίπτωση που η κράτησή σας ή ο λογαριασμός σας παρουσιάζει ενδείξεις απάτης, κατάχρησης ή ύποπτης δραστηριότητας, ενδέχεται να ακυρώσουμε τυχόν κρατήσεις που σχετίζονται με το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το λογαριασμό σας και να κλείσουμε τυχόν συνδεδεμένους λογαριασμούς με τον δικό σας. Σε περίπτωση εκδήλωσης από μέρους σας δόλιας συμπεριφοράς, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ενώ ενδέχεται να καταστείτε υπόχρεοι σε αποκατάσταση τυχόν χρηματικής ζημίας της “Ν. ΤΣΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και αποζημιώσεων.

Περιεχόμενο Ιστότοπου

Σας δίδεται η δυνατότητα να συμβάλλετε στη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης κριτικών και της μεταφόρτωσης φωτογραφιών (“Περιεχόμενο”). Το περιεχόμενο που θα εισφέρετε στον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από την tsokas.com με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας ανάρτησής του στον ιστότοπο, της διανομής του και της χρήσης του για διαφημιστικούς σκοπούς. Ρητά επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αφαιρέσουμε ακατάλληλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο, πλέον δε σας ενημερώνουμε ότι φέρετε αποκλειστική ευθύνη, σε περίπτωση που το εισφερόμενο από εσάς περιεχόμενο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εμπορικού σήματος, απορρήτου ή ιδιοκτησίας. Ρητώς συμφωνείται ότι δεν θα σας οφείλετε καμία αμοιβή σε περίπτωση που το εισφερόμενο από εσάς περιεχόμενο χρησιμοποιηθεί από μέρους μας για διαφημιστικούς σκοπούς.

Χρεώσεις

Οι τιμές και χρεώσεις βασίζονται στο ισχύον κόστος μηνός Απριλίου 2022 και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες χρεώσεις της tsokas.com αναφέρονται σε τιμή ανά άτομο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, μέχρι την επιβεβαίωση της κράτησης.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνονται (εκτός αν αναφέρεται)

Φιλοδωρήματα ξενάγησης, προσωπικός οδηγός, προσωπικά αντικείμενα, γεύματα και ποτά. Η προσφορά φιλοδωρήματος επαφίεται στη διακριτική σας ευχέρεια και απολαμβάνει εκτίμησης.

Τρόπος Πληρωμής

Αποδεκτός τύπος καρτών της “Tsokas Travel” είναι οι VISA και MASTERCARD, ενώ δεν επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας. Για την ολοκλήρωση της κράτησης απαιτείται η πλήρης εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας. Ο δικαιούχος της κάρτας πρέπει να είναι παρών τη στιγμή της πληρωμής. Στην κατάσταση κίνησης λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, ως αιτιολογία της πληρωμής θα αναγράφεται “N. Tsokas & Co”. Μετά την έναρξη των περιηγήσεων ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, καθώς και για οποιοδήποτε πακέτο, διαμονή, γεύμα ή άλλη υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Εκτύπωση

Προτού προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της κράτησής σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας λειτουργούσα συσκευή εκτύπωσης, καθώς θα χρειαστεί να εκτυπώσετε το εισιτήριο/ κουπόνι (voucher) σας. Παρακαλούμε εκτυπώστε και υπογράψτε το εισιτήριό σας και βεβαιωθείτε ότι το έχετε μαζί σας την ημέρα του ταξιδιού.

Οδηγοί

Οι οδηγοί απασχολούνται υπό αυστηρούς νομικούς και χρονικούς περιορισμούς και ως εκ τούτου η μεταφορά σας πίσω στα σημεία παραλαβής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες και την τυχόν αυξημένη κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Ο οδηγός θα βρίσκεται στη διάθεσή σας, πρόθυμος να σας βοηθήσει και να σας παράσχει συμβουλές και κατευθύνσεις. Παρακαλούμε όπως έχετε υπόψη σας ότι ο Οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και να προσφέρει υπηρεσίες ξενάγησης.

Ξεναγήσεις

Η ξενάγηση, στις διάφορες περιηγήσεις/ εκδρομές, διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, υπάρχει όμως η δυνατότητα διεξαγωγής της ξενάγησης και σε άλλη γλώσσα, κατόπιν προηγούμενου αιτήματος. Η ξενάγηση μπορεί να διεξαχθεί σε δύο γλώσσες κατ’ ανώτατο όριο.

Κάπνισμα

Το κάπνισμα απαγορεύεται. Σημειώστε πως κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων πραγματοποιούνται συχνές στάσεις.

Φαγητό και Ποτό

Για λόγους ασφαλείας και για την εξασφάλιση μιας άνετης διαδρομής για όλους τους επιβάτες, παρακαλούμε να μην φέρετε μαζί σας ζεστό φαγητό ή ποτά στο λεωφορείο.

Κατοικίδια Ζώα

Τα κατοικίδια ζώα απαγορεύονται σε όλες τις εκδρομές και περιηγήσεις μας.

Ρουχισμός

Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια που θα επισκεφθούμε κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων/ εκδρομών μας απαγορεύουν την είσοδο σε όσους δεν φέρουν κατάλληλη ενδυμασία. Κατά την εαρινή και θερινή περίοδο, θυμηθείτε να έχετε μαζί σας καπέλο και αντηλιακό.

Παιδιά ηλικίας 5-17 ετών

Τα παιδιά κάτω των δεκαεπτά ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενηλίκους. Η συμμετοχή στις υπηρεσίες μας βρεφών και παιδιών ηλικίας 1-3 ετών είναι δωρεάν.

Ηλικιωμένοι

Ηλικιωμένοι θεωρούνται οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω (Το διαβατήριο πρέπει να επιδεικνύεται την ημέρα του ταξιδιού).

Φοιτητές

Κατά τη στιγμή της κράτησης πρέπει να φέρουν την φοιτητική ιδιότητα και να διαθέτουν την αντίστοιχη ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν την ημέρα του ταξιδιού.

Α.μ.Ε.Α.

Επιβάτες που ταξιδεύουν με αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να μας ενημερώνουν σχετικά, τη στιγμή της κράτησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή τους κατάλληλο όχημα που φέρει τις απαραίτητες προδιαγραφές. Θα χρειασθεί επίσης ενημέρωσή μας περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των αμαξιδίων, δηλαδή αν διπλώνουν, αν είναι χειροκίνητα ή αν περιλαμβάνουν μπαταρία ή/και κινητήρα.

Ακύρωση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ακυρώσεις συμμετοχής, από την πλευρά σας, σε περιήγηση/ εκδρομή ή σε πακέτο υπηρεσιών ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, υπόκεινται σε ακυρωτικά τέλη, ανάλογα με την χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η ακύρωση, ως ακολούθως:

   • Σύντομες Περιηγήσεις/ Εκδρομές: Για περιηγήσεις/ εκδρομές διάρκειας ολόκληρης ή μισής ημέρας, παρέχεται η δυνατότητα ολικής επιστροφής χρημάτων, η οποία διεκπεραιώνεται έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της περιήγησης. Αν η ακύρωση από μέρους σας λάβει χώρα εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της περιήγησης, θα επιβληθεί σε βάρος σας χρέωση ίση με το 100% της αξίας της υπηρεσίας (δεν θα υφίσταται πλέον δυνατότητα επιστροφής χρημάτων).
   • Πολυήμερες Εκδρομές: Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, επιβάλλεται ακυρωτικό τέλος σε ποσοστό 100% της αξίας της υπηρεσίας, σε περίπτωση που η ακύρωση λάβει χώρα από 1 έως 15 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνίας έναρξης της εκδρομής, ενώ αν η ακύρωση λάβει χώρα από 16 έως 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνίας έναρξης της εκδρομής, επιβάλλεται ακυρωτικό τέλος σε ποσοστό 30% της αξίας της υπηρεσίας. Η πολιτική ακύρωσης αναγράφεται επί του σώματος του εισιτηρίου/κουπονιού σας (voucher).
   • Ιδιωτικές περιηγήσεις και εκδρομές σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ειδικά αιτήματα/ ιδιωτικές περιηγήσεις ή/ και περιηγήσεις/ ξεναγήσεις σε αξιοθέατα/ άλλες υπηρεσίες, καθώς και το εισιτήριο τρένου ή το αεροπορικό εισιτήριο ή/ και διανυκτέρευση:

  – Σε περίπτωση ακύρωσης από 16 έως 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας, επιβάλλονται ακυρωτικά τέλη αξίας ίσης με 5% της συνολικής αξίας της υπηρεσίας.
  – Σε περίπτωση ακύρωσης από 7 έως 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της υπηρεσίας, επιβάλλονται ακυρωτικά τέλη αξίας ίσης με 50% της συνολικής αξίας της υπηρεσίας.
  – Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 6 ημερολογιακών ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας ή μετά την έναρξη αυτής, επιβάλλονται ακυρωτικά τέλη αξίας ίσης με 100% της συνολικής αξίας της υπηρεσίας (δεν θα υφίσταται πλέον δυνατότητα επιστροφής χρημάτων).

  • Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα υπολογίζονται με βάση τη ζώνη ώρας της περιοχής όπου θα λάβει χώρα η προγραμματισμένη περιήγηση/ εκδρομή.
  • Δωροεπιταγή: Οι δωροεπιταγές δεν ακυρώνονται ούτε επιστρέφονται.

  Ακυρώσεις από μέρους της “Tsokas Travel” ή των συνεργατών της:

  Η “Tsokas Travel” διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε προγραμματισμένη υπηρεσία, χωρίς να υφίσταται σε βάρος της κυρώσεις, πέραν από την ολική επιστροφή χρημάτων στον πελάτη.

  Τροποποιήσεις

  Επιτόπιες τροποποιήσεις της υπηρεσίας εξαρτώνται ρητά από τη διαθεσιμότητα και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως και μία (1) ώρα πριν από την έναρξη. Η tsokas.com δεν επιβάλλει επιπλέον χρεώσεις για τροποποιήσεις ή αλλαγές της ημερομηνίας κράτησης, εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία του ταξιδιού. Λοιπά αιτήματα που αφορούν την αλλαγή των ημερομηνιών του ταξιδιού και τροποποίηση της υπηρεσίας εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των συνεργατών μας (προμηθευτών ή/ και παρόχων υπηρεσιών).

  Απώλεια προσωπικών αντικειμένων/ περιουσιακών στοιχείων

  Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων/ περιουσιακών στοιχείων, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εύρεσης και επιστροφής τους, όμως η “Ν. ΤΣΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους ούτε στην περίπτωση που έχουν ξεχαστεί στο λεωφορείο μεταφοράς. Ευρεθέντα αντικείμενα παραλαμβάνονται από το γραφείο μας, που βρίσκεται στη διεύθυνση Μητροπόλεως, αριθ. 96, στην Θεσσαλονίκη, αν πρόκειται για εκδρομή/ περιήγηση που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη, ή από το γραφείο μας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αν πρόκειται για εκδρομή/ περιήγηση που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Για εκδρομές/ περιηγήσεις που πραγματοποιούνται σε άλλες περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τοπικό συνεργάτη μας.

  Προσωπική Ασφαλιστική Κάλυψη

  Προσωπική ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται. Παρακαλούμε επικοινωνείστε σχετικά με τον Ταξιδιωτικό ή Ασφαλιστικό σας Πράκτορα.

  Πληροφορίες Περιήγησης/ Εκδρομής

  Κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων/ εκδρομών, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι οι θέσεις καταλαμβάνονται κατά σειρά προτεραιότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, από οποιοδήποτε άτομο να αποχωρήσει από οποιαδήποτε περιήγηση/ εκδρομή, χωρίς να υπέχουμε περαιτέρω ευθύνη, εάν κρίνουμε ότι οι πράξεις ή οι ενέργειές του προσβάλλουν ή ενοχλούν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Επιφυλασσόμαστε, ακόμη, του δικαιώματός μας να ακυρώσουμε οποιεσδήποτε περιηγήσεις/ εκδρομές, ελλείψει ζήτησης, καθώς και να κάνουμε χρήση οχημάτων, αναλόγως της ζήτησης. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε τις τιμές, τις προγραμματισμένες επισκέψεις ή/και τη διαδρομή, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα λαμβάνεται κάθε πρόνοια, ώστε οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση εκ των προτέρων, αν τέτοιες μεταβολές κριθούν αναγκαίες.

  Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η μεταφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντα για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα υφίσταται καμία ευθύνη του διοργανωτή, πέραν της επιστροφής των ναύλων. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μεταβεί ή μεταβεί με καθυστέρηση στο σημείο παραλαβής ή σε όποιο σημείο κατά τη διάρκεια της περιήγησης/ εκδρομής, δεν υπέχουμε καμία σχετική ευθύνη.

  Εισιτήριο/ κουπόνι (voucher)

  Η “Tsokas Travel” θα σας αποστείλει ένα εξατομικευμένο κουπόνι για κάθε περιήγηση/ εκδρομή, μεταφορά, εκδήλωση ή υπηρεσία για την οποία έχετε κάνει κράτηση. Πρέπει να παραδίδετε υπογεγραμμένο το πρωτότυπο και αυθεντικό κουπόνι της “Tsokas Travel” στον αρμόδιο πάροχο, προκειμένου να εξαργυρώσετε την υπηρεσία της περιήγησης/ εκδρομής, του εισιτηρίου ή του πακέτου υπηρεσιών σας.

  Ειδικές Προσφορές

  Οι κρατήσεις σε υπηρεσίες που διατίθενται σε προσφορά στην ιστοσελίδα μας, πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά και δια μέσου της ιστοσελίδας.

  Διαβατήρια & Θεωρήσεις

  Με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, πρέπει να φέρετε πάντοτε μαζί σας το ισχύον διαβατήριο για τις χώρες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ενώ αποτελεί δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε από τον Ταξιδιωτικό σας Πράκτορα περί των θεωρήσεων εισόδου που απαιτούνται στις χώρες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

  Ατύχημα ή Απώλεια

  Ρητά δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση, ταλαιπωρία ή άμεση ή έμμεση απώλεια, όπως και αν αυτή προκλήθηκε, εκτός εάν οφείλεται σε αμέλεια των υπαλλήλων μας. Στην τελευταία περίπτωση η ευθύνη μας περιορίζεται (εκτός από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό) σε αποζημίωση κατ’ ανώτατο όριο ίσης αξίας με το συνολικό κόστος της υπηρεσίας περιήγησης. Τα πλοία, οχήματα και καταστήματα εστίασης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των περιηγήσεων δεν αποτελούν ιδιοκτησία μας ούτε τελούν υπό τη διαχείρισή μας και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές αυτών. Η ακεραιότητα των αποσκευών τελεί υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη τους καθ’ όλη τη διάρκεια των περιηγήσεων/ εκδρομών.

  Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή της περιήγησης

  Προσδιορίζεται ειδικά στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας που αφορά τον κάθε τύπο περιήγησης.

  Προϊόντα/ Υπηρεσίες Τρίτων Προσώπων

  Τα εισιτήρια που αγοράζονται μέσω τρίτων προμηθευτών ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς Όρους και Προϋποθέσεις, για τους οποίους δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι στο σώμα των εισιτηρίων/ κουπονιών σας (voucher) αναγράφεται λεπτομερώς η πολιτική ακυρώσεως.

  Γενικές Προϋποθέσεις

  Κάθε περιήγηση διεξάγεται υπό τον όρο της επαρκούς ζήτησης. Σε περίπτωση που οι χώροι προγραμματισμένων επισκέψεων κλείσουν, ή αν είτε οι καιρικές συνθήκες, είτε οι συνθήκες του οδικού δικτύου ή οποιαδήποτε άλλα γεγονότα που κείνται εκτός του ελέγχου της Εταιρείας μας (π.χ. απεργίες, διαδηλώσεις, πλημμύρες κ.α.) εμποδίσουν τη διεξαγωγή της περιήγησης/ εκδρομής κατά τον τρόπο που διαφημίστηκε, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για αντικατάσταση των υπηρεσιών από άλλες ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας, σε κάθε δε περίπτωση η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το πρόγραμμα της περιήγησης/ εκδρομής, χωρίς να ευθύνεται για μη εκτέλεση.

  Κανένας υπάλληλος ή συνεργάτης μας δεν δύναται να μεταβάλει τους παρόντες Όρους, ενώ τυχόν τέτοια δόλια τροποποίηση δεν θα έχει ισχύ, εκτός αν υπογράφεται από υπάλληλό μας διευθυντικών καθηκόντων.

  Εάν, κατά τη διάρκεια της περιήγησης, αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία ή πρόβλημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που παρατίθεται κατωτέρω. Εάν δεν έχετε κινητό τηλέφωνο σε λειτουργία, προκειμένου να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον οδηγό, ώστε να επικοινωνήσει εκείνος με το γραφείο μας από το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε και να επιλύσουμε οποιαδήποτε ζητήματα σας απασχολούν και αντιμετωπίζετε. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιήγησης αντιμετωπίσατε προβλήματα και δεν επικοινωνήσατε με την εταιρεία κατά το χρόνο εκείνο ώστε να διευθετήσουμε και να επιλύσουμε αυτά, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι θα ενημερώσετε την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίσατε και ότι θα επιτρέψετε στην εταιρεία να προβεί σε εύλογες προσπάθειες να αποκαταστήσει επαρκώς τυχόν δυσαρέσκειά σας αιτία των ζητημάτων αυτών, προτού δημοσιοποιήσετε οποιαδήποτε παράπονά σας σε οποιοδήποτε δημόσιο μέσο επικοινωνίας ή ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων αξιολόγησης, blogs ή/ και σε οποιεσδήποτε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Σε περίπτωση που η εταιρεία αποκαταστήσει επαρκώς τυχόν δυσαρέσκειά σας και το ζήτημα επιλυθεί, δεσμεύεστε να απόσχετε από τη δημοσίευση αρνητικών σχολίων, αξιολογήσεων ή κριτικών σχετικά με τις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τυχόν παραβίαση από μέρους σας των ανωτέρω υποχρεώσεών σας θα συνιστά παραβίαση από μέρους σας της μεταξύ μας σύμβασης και των όρων στους οποίους συμφωνήσατε πριν την πραγματοποίηση της κράτησής σας. Κάθε παράπονο πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία εγγράφως και πρέπει να κοινοποιείται εντός 21 ημερών από την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας.

  Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει αναφορικά με την κράτησή σας ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Δια του παρόντος, παρέχετε τη συναίνεσή σας στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, όσον αφορά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστοτόπου από οποιονδήποτε χρήστη βρίσκεται σε χώρα, οι νομικοί κανόνες της οποίας δεν αναγνωρίζουν την ισχύ όλων ανεξαιρέτως των προβλέψεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας παραγράφου.

  Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των όρων αποποίησης ή/και περιορισμού της ευθύνης και της παροχής εγγύησης, που εκτίθενται ανωτέρω, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από άλλη έγκυρη και εκτελεστή διάταξη, η οποία θα προσιδιάζει κατά το μέγιστο δυνατό μέτρο στον σκοπό της αρχικής διάταξης και, κατά τα λοιπά, η παρούσα σύμβαση θα ισχύει ως έχει.

  Επικοινωνία

  Για θέματα εξυπηρέτησης πελατών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθεται ακολούθως: info@citysightseeing-thessaloniki.com

Ναι, επιθυμώ να λαμβάνω το ενημερωτικό newsletter απο τη Tsokas Travel & Bus Services. This checkbox is requierd
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.