Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης

Είναι σημαντικό να φροντίσετε για την ευημερία και την ασφάλεια του προσωπικού σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων, όπως απεργίες στις δημόσιες συγκοινωνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.α, θα σας καλύψουμε διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό σας θα μεταφερθεί με ασφάλεια στο χώρο εργασίας τους.