Εταιρική Μίσθωση

Επιλέξτε την εταιρεία μας για τη μεταφορά στις επαγγελματικές σας συναντήσεις καθώς και τη μετακίνηση των συνεργατών και πελατών σας. Για περισσότερο από 60 χρόνια, μας εμπιστεύονται καθημερινά οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και ανεξάρτητοι επαγγελματίες που επιθυμούν πολυτελείς, αξιόπιστες και
συνεπείς υπηρεσίες μεταφοράς. Επιπλέον, παρέχουμε τη δυνατότητα για καθημερινή μετακίνηση προσωπικού από και προς τα γραφεία της εταιρείας σας.