Παραλαβή νέων λεωφορείων – VIP Minibus

Επενδύοντας στις ασφαλείς μεταφορές, συμπληρώσαμε τον στόλο μας με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.