Τα νέα λεωφορεία της εταιρείας μας

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, εντάξαμε στον στόλο μας λεωφορεία νέας τεχνολογίας.